KOMORNÍ SBOR CANTICA LAETITIA

Cantica laetitia

Komorní sbor Cantica laetitia byl založen ve Zlíně v roce 2004 původně jako dívčí výběr z dětského pěveckého sboru Cantica. V tomto obsazení se zařadil mezi respektovaná sborová tělesa a získal vysoká ocenění na soutěžích u nás (v Jihlavě, v Praze a dalších) i v zahraničí (v bulharské Varně, v polském Krakowě a makedonském Ohridu). Ve smíšeném obsazení sbor pracuje od roku 2012. Sbormistrem byl od počátku do roku 2022 Josef Surovík, od roku 2023 dále sbor vede Ondřej Špaček. Na klavír doprovází Jan Nowak. Cantica laetitia získala v roce 2019 označení akademický sbor Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Těžiště repertoáru spočívá v hudbě 20. a 21. století. Sbor provádí často díla těchto autorů: E. Whitacre, V. Miškinis, P. Eben, Z. Lukáš aj. Zaměřuje se také na premiéry nových děl. Kvalita provedení je často ohodnocena na soutěžích cenou za interpretaci konkrétní skladby. Skladatel Jan Vičar přímo pro potřeby tělesa upravil některá svá díla. Zajímavá a přínosná je autorská spolupráce se skladatelkou Terezou Surovíkovou, která je manželkou sbormistra a zároveň členkou sboru.

Z náročného a pestrého repertoáru lze sestavit kompaktní program, který sklízí úspěch u návštěvníků koncertů i porot mezinárodních soutěží, na kterých sbor dosahuje vynikajících výsledků. Cantica laetitia spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně a provádí vokálně-instrumentální díla i samostatně (např. J. J. Ryba - Česká mše vánoční, J. Pavlica - Missa brevls). Sbor také spolupracuje s Dětskou operou Zlín a se ZUŠ Morava.