Sbormistr

Josef SurovíkJosef Surovík (1975), který je zakládajícím sbormistrem pěveckého sboru Cantica laetitia, současně řídí i další pěvecká tělesa (Cantica Zlín, Dvořák Zlín, Sonet Vsetín, Moraviachor a Univerzitní sbor Tomáše Bati). Odborné vzdělání získal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Církevní hudba a zpěv. V letech 1998 – 2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo pěvecké těleso Cantica laetitia. Se svými sbory získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Je lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem v mnoha sborových soutěžích.

Aktivně se zúčastnil těchto kurzů:

 • AMU Praha: varhanní kurzy - lektoři Martin Sander, Susan Landale | sbormistrovské kurzy - lektor Helmut Frank
 • Sbormistrovské stáže na Hochschule der Musik Dresden: interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha - lektor Helmut Rilling | dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus - lektor Prof. Helmuth Rademann

V roce 2009 získal Josef Surovík národní Cenu unie pěveckých sborů - sbormistr-junior a v roce 2012 cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na FSU Jihlava. Jedním z jeho nejnovějších projektů je Dětská opera Zlín (založena 2011), se kterou provedl operu Benjamina Brittena Malý kominíček, Broučky Václava Trojana a muzikál Čert a Káči Jiřího Temla. Je členem odborných rad Nipos-Artama pro dětské a středoškolské sbory. Josef Surovík obdržel v září 2014 Cenu primátora města Zlína za práci sbormistra a za vynikající výsledky, které za deset let existence dosáhl se sborem Cantica laetitia.

 • Ve svých 12 letech získal 1. místo v národní soutěži Lidových škol umění.
 • Ve 14 letech laureát klavírní soutěže při Mezinárodním festivalu „Janáčkovy Hukvaldy“
 • Cena za vynikající provedení skladby Roberta Schumanna
 • 2. cena v Mezinárodní varhanní soutěži barokní hudby Vamberk (improvizace), 1994

V červnu roku 2010 získal Josef Surovík za úspěchy v roce 2009, Národní cenu Unie českých pěveckých sborů „sbormistr – junior“, udělovanou mladým talentovaným sbormistrům do 35 let. V roce 2012 na Festivalu sborového umění získal Cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem.

Sborové začátky

 • zpěvákem v DPS Polanka, ZŠ Valašská Polanka
 • korepetitor DPS Zornička, komorní sbor Eva (ZUŠ Vsetín), Pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín
 • 1998—2004
  Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín – sbormistr smíšeného pěveckého sboru Dvořák a založení dětského pěveckého sboru Cantica Zlín
 • 1999–2004
  Vyšší odborná škola umění – učitel (pěvecká hlasová výchova, hudební nauka, korepetice)
 • 2004–2010 
  ZUŠ Okružní 4699, Zlín – Jižní Svahy – sbormistr DPS Cantica Zlín, učitel (klavír, keyboard, hudební nauka, pěvecká hlasová výchova, korepetice)
 • 2010–dosud 
  ZUŠ Morava Zlín
 • 2010–založení Dětské opery Zlín
 • 1990 – 1995 Lidová konzervatoř v Ostravě – obor klavír, varhany, sbormistrovství
 • 1995 – 2000 Církevní konzervatoř v Kroměříži – obor Církevní hudba a zpěv
 • ( MgA. Tomáš Thon varhany, MgA. Petr Pololáník dirigování )
 • od září 2007 Masarykova univerzita Brno, filozofická fakulta, obor Hudební věda
 • aktivní účast na varhanních kurzech AMU Praha (Martin Sander, Susan Landale)
 • aktivní účast na sbormistrovských kurzech AMU Praha (Helmut Frank)
 • aktivní účast na sbormistrovských stážích Hochschule der musik Dresden – Helmut Rilling interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha. Prof.Helmuth Rademann dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus.
 • pasivní účast na sbormistrovských kurzech pořádaných Nipos – Artama Praha
 • vedení dílny zaměřené na tvorbu 20. století v kurzu pro začínající sbormistry v Bystřici pod Hostýnem (2006)
 • Smíšený pěvecký sbor „Dvořák“ 1999 – dosud – nastudování, popř. dirigování, vokálně – instrumentálních děl
  • Vánoční oratorium – Camille Saint-Saens
  • díla A. Dvořáka (Te Deum, Stabat Mater, Mše D-dur)
  • díla W. A. Mozarta (Korunovační mše, Mše c-moll, Requiem)
  • Arthur Honegger - Král David
  • John Rutter - Magnificat
  • Gabriel Faure – Requiem
  • Maurice Durufle – Requiem
  • G. F. Haendel – Messiah
  • Joseph Haydn – Paukenmesse
  • Charles Gounod – Messe Solennelle
  • Johannes Brahms – Deutsches Requiem
 • Smíšený pěvecký sbor „Sonet“ Vsetín 2001 – dosud
 • Dětský pěvecký sbor „Cantica“ Zlín 1998 – dosud
 • Komorní dívčí sbor „Cantica laetitia“ Zlín 2004 – dosud
 • Dětský pěvecký sbor Carmina Bona a přípravné oddělení Čamlíci – pěvecké sbory při ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy, Zlín – Malenovice – působení od září 2008 do června 2010
 • člen Hymnologického odboru Českobratrské církve evangelické
 • místopředseda oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů
 • člen odborné rady Nipos – Artama Praha pro středoškolské sbory
 • člen odborné rady Nipos – Artama Praha pro dětské sbory
 • člen porot národních sborových soutěží
 • zakladatel a umělecký vedoucí Dětské opery Zlín