Sbormistr

Ondřej Špaček byl členem dětského sboru Cantica od jeho založení v roce 1998 a prošel i navazujícím dívčím a smíšeným sborem. Vystudoval obor Klasický Zpěv na brněnské konzervatoři, působil v mnoha amaterských i profesionálních projektových i stabilních hudebních tělesech a 5 let zpíval v operním sboru Národního divadla Brno. Jako umělecký vedoucí působil v několika projektových hudebních tělesech ve Zlíně a Brně. Založil a řídil sbor v rakouském Kufsteinu.

V současné době řídí pěvecký sbor Ad Cor, který sám založil v Brně. Jeho hlavními hudebními záměry jsou rozvoj hlasové a umělecké úrovně zpěváků, důraz na kvalitní přípravu skladeb s důrazem na posluchače, výběr umělecky hodnotného repertoáru s potenciálem oslovit a obohatit zpěváky i posluchače. Sbormistrem sboru Cantica laetitia se stal v roce 2023.

 

Josef Surovík (do roku 2022)

 

Josef Surovík (1975), který byl sbormistrem pěveckého sboru Cantica laetitia od jeho založení do roku 2022, současně řídí či v minulosti řídil i další pěvecká tělesa (Moraviachor, Sonet Vsetín, Český sbormistrovský sbor, v minulosti Dvořák Zlín). Odborné vzdělání získal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Církevní hudba a zpěv. V letech 1998 – 2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo pěvecké těleso Cantica laetitia. Se svými sbory získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Je lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem v mnoha sborových soutěžích.

Aktivně se zúčastnil těchto kurzů:

  • AMU Praha:varhanní kurzy - lektoři Martin Sander, Susan Landale | sbormistrovské kurzy - lektor Helmut Frank
  • Sbormistrovské stáže na Hochschule der Musik Dresden: interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha - lektor Helmut Rilling | dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus - lektor Prof. Helmuth Rademann

V roce 2009 získal Josef Surovík národní Cenu unie pěveckých sborů - sbormistr-junior a v roce 2012 cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na FSU Jihlava. Jedním z jeho nejnovějších projektů je Dětská opera Zlín (založena 2011), se kterou provedl operu Benjamina Brittena Malý kominíček, Broučky Václava Trojana a muzikál Čert a Káči Jiřího Temla. Je členem odborných rad Nipos-Artama pro dětské a středoškolské sbory. Josef Surovík obdržel v září 2014 Cenu primátora města Zlína za práci sbormistra a za vynikající výsledky, které za deset let existence dosáhl se sborem Cantica laetitia, a v roce 2019 cenu Ferdinanda Vacha od Asociací hudebních vědců a Unií českých pěveckých sborů.