Conductor

Narodila se ve Vsetíně v roce 1979. Po maturitě studovala hudební výchovu ve volném čase na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Po absolutoriu v roce 2001 se usadila ve Zlíně, kde působí dosud. V červnu roku 2016 dokončila studium oboru Zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě prof. Jaroslava Kosce. Jako sólistka spolupracuje na vokálně-instrumentálních dílech s Josefem Surovíkem. V minulosti provedla např. tato díla: W. A. Mozart – Requiem, Korunovační mše; A. Vivaldi – Gloria in D; J. J. Ryba – Česká mše vánoční; J. Pavlica – Missa brevis; J. S. Bach – Magnificat, Janovy pašije; J. Haydn – Paukenmesse aj.

Pracuje jako učitelka sólového zpěvu a el. kláves v Základní umělecké škole Morava ve Zlíně. Kromě toho zde vede Dětský a dívčí pěvecký sbor Cantica a v minulosti také Dětskou operu Zlín. Jako dirigentka dříve působila také ve smíšeném pěveckém sboru Sonet Vsetín a v současné době vede ženský sbor Moraviachor, se kterým získala 1. cenu a vítězství v kategorii na mezinárodní soutěži v Zadaru v roce 2023.

Mimo pěveckou a dirigentskou činnost se zaměřuje také na skladbu vokálních děl pro sbory. Její skladby jsou součástí repertoáru těles po celé ČR. Cantica laetitia získala za její kompozici Ave Maria 1. cenu v soutěži novinkových skladeb v roce 2012 na FSU Jihlava, Moraviachor 2. cenu za skladbu Hodie Christus natus est na stejné soutěži v roce 2013. Dívčí pěvecký sbor Cantica laetitia získal v roce 2005 Cenu Bedřicha Průchy za lidovou píseň „Zazpívaj, slavíčku“.  Skladba Pater noster se v mezinárodní skladatelské soutěži FSU Jihlava v roce 2014 umístila na 13. místě z 80 soutěžních titulů, a největším úspěchem je 2. místo na stejné soutěži v roce 2016, které získala za skladbu Soulad lásky.

 

Ondřej Špaček (leden–duben 2023)

 

Ondřej Špaček byl členem dětského sboru Cantica od jeho založení v roce 1998 a prošel i navazujícím dívčím a smíšeným sborem. Vystudoval obor Klasický Zpěv na brněnské konzervatoři, působil v mnoha amaterských i profesionálních projektových i stabilních hudebních tělesech a 5 let zpíval v operním sboru Národního divadla Brno. Jako umělecký vedoucí působil v několika projektových hudebních tělesech ve Zlíně a Brně. Založil a řídil sbor v rakouském Kufsteinu. V současné době řídí pěvecký sbor Ad Cor, který sám založil v Brně. Sbormistrem sboru Cantica laetitia se stal na začátku roku 2023, v dubnu svoje působení ukončil z osobních důvodů.

 

Josef Surovík (do roku 2022)

 

Josef Surovík (1975), který byl sbormistrem pěveckého sboru Cantica laetitia od jeho založení do roku 2022, současně řídí či v minulosti řídil i další pěvecká tělesa (Moraviachor, Sonet Vsetín, Český sbormistrovský sbor, v minulosti Dvořák Zlín). Odborné vzdělání získal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Církevní hudba a zpěv. V letech 1998 – 2004 působil jako sbormistr při Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín. V roce 1998 založil dětský pěvecký sbor Cantica Zlín, z jehož absolventů se v roce 2004 utvořilo pěvecké těleso Cantica laetitia. Se svými sbory získává ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích. Je lektorem sbormistrovských kurzů a porotcem v mnoha sborových soutěžích.

Aktivně se zúčastnil těchto kurzů:

  • AMU Praha:varhanní kurzy - lektoři Martin Sander, Susan Landale | sbormistrovské kurzy - lektor Helmut Frank
  • Sbormistrovské stáže na Hochschule der Musik Dresden: interpretace kantát Johanna Sebastiana Bacha - lektor Helmut Rilling | dirigování vokálně instrumentálních děl zaměřených na vrcholný romantismus - lektor Prof. Helmuth Rademann

V roce 2009 získal Josef Surovík národní Cenu unie pěveckých sborů - sbormistr-junior a v roce 2012 cenu za příkladnou práci s mládežnickým sborem na FSU Jihlava. Jedním z jeho nejnovějších projektů je Dětská opera Zlín (založena 2011), se kterou provedl operu Benjamina Brittena Malý kominíček, Broučky Václava Trojana a muzikál Čert a Káči Jiřího Temla. Je členem odborných rad Nipos-Artama pro dětské a středoškolské sbory. Josef Surovík obdržel v září 2014 Cenu primátora města Zlína za práci sbormistra a za vynikající výsledky, které za deset let existence dosáhl se sborem Cantica laetitia, a v roce 2019 cenu Ferdinanda Vacha od Asociací hudebních vědců a Unií českých pěveckých sborů.