News

Cantica laetitia je Sborem roku

sbor na soutěži B. Bartóka v Debrecenu

Unie českých pěveckých sborů - organizace pro sborový zpěv v České republice, byla založena před více než čtyřiceti lety, aby podporovala a propagovala český sborový zpěv. Udílení Výročních sborových a sbormistrovských cen má svá pravidla. Z velkého počtu nominací, které podávají výbory Unie, Asociace hudebních umělců a vědců i další uznávané kulturní instituce, je připraven užší výběr, z nějž komise vybírá jednoho, případně dva držitele příslušné ceny. O jednotlivých kandidátech je vedena debata. Následně jim porotci anonymně přidělují body. Po sečtení bodů předloží předseda Hudební komise návrh Hlavnímu výboru, který ho potvrdí a výsledky oficiálně zveřejní.