News

Sbor Cantica laetitia zvítězil na festivalu v Bratislavě

Ve dnech 11. 10. – 12. 10. 2013 se zlínský pěvecký sbor Cantica laetitia zúčastnil mezinárodního soutěžního festivalu pěveckých sborů Bratislava Cantat 2013. Soutěžní koncerty hodnotila mezinárodní porota složená z renomovaných odborníků. Posuzovala se tato kritéria: výběr repertoáru a dramaturgie programu, technická úroveň interpretace a celkový umělecký dojem. Podle počtu získaných bodů se pak udělovalo bronzové pásmo (15 – 19,99 bodů), stříbrné pásmo (20 – 24,99 bodů) a zlaté pásmo (25 – 30 bodů), s tím, že pokud některý sbor získá minimálně 28 bodů, je zařazen do „boje“ o cenu Grand Prix BRATISLAVA CANTAT. Pokud tuto pomyslnou bodovou hranici překročí více sborů, porota z nich vybírá, kdo Grand Prix získá.

Cantica laetitia se soutěže účastnila hned ve dvou kategoriích, a to Musica sacra a capella (duchovní hudba bez doprovodu) a Chamber adult choir 9 – 22 singers (komorní sbor 9 – 22 zpěváků). V první jmenované kategorii sbor vybojoval 27,8 bodů a v druhé 29,1 bodů. Získal tedy dvě zlatá pásma a díky nejvyššímu počtu bodů v obou kategoriích i dvě první místa. Žádná jiný sbor soutěže navíc nepřekročil hranici 28 bodů, Cantica laetitia tak díky zisku 29,1 bodů vyhrála cenu Grand Prix pro absolutního vítěze celé soutěže a odvezla si z Bratislavy další skvělý úspěch.